Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ilgili Başkanlar Toplantısı

1292/2006
10.08.2006

 

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

                Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri görüşmek üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’dan istemiş olduğumuz randevuya olumlu yanıt gelmiştir. Bu amaçla 15 Ağustos 2006 (Salı) günü siz tabip odası başkanları ile birlikte görüşme gerçekleştirilecektir.

                Görüşmede ifade edeceğimiz TTB görüşünün ortaklaştırılması için 15 Ağustos 2006 (Salı) günü saat: 10.00’da TTB Merkez Konseyi binasında bir araya gelmemiz yararlı olacaktır.

                Görüşmeye katılımınız Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerin iptali yönündeki çabamıza güç katacaktır.

                Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                Saygılarımızla,
                TTB Merkez Konseyi a.
                
Dr. Altan Ayaz
                 Genel Sekreter

 

 

Toplantının Tarihi:            15 Ağustos 2006 (Salı)
Toplantının Saati:              10.00
Toplantının Yeri:                GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
                                               No.2 Kat:4 Maltepe-ANKARA