İl İçi Personel Dağılım

1230/2006
28 Temmuz 2006

 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

                19 Temmuz 2006  tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün “İl İçi Personel Dağılımı” konulu genelge ile ilgili olarak hazırlanan dilekçe örnekleri ektedir.

                Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                Saygılarımızla,
                TTB Merkez Konseyi a.
                Dr. Altan Ayaz
                Genel Sekreter

 


 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                               ……..

(Merkez İlçede çalışanlar için)

 

………………….İLÇE SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                              ……

 (İlçelerde Çalışanlar İçin)

 

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün “İl İçi Personel Dağılımı” konulu 19.07.2006 günlü Genelgesi 2.maddesi gereği tarafıma duyurulması öngörülen ve 3. maddesi ile duyurulmasından itibaren 5 işgünü içinde itiraz edebileceğim düzenlenen hizmet puanıma karşı itiraz edebilmem için, bu puanın tarafıma sadece bir rakam olarak değil, hangi somut kıstaslar için ne kadar puan verilerek bu sonuca ulaşıldığının ayrıntılı açıklandığı bir hesap dökümü olarak Tebligat Kanunu’na uygun olarak tebliğ edilmesini, bu tebligatın  raporlu veya yıllık izinde olduğum ya da herhangi bir yasal özrüm sebebi ile çalışmadığım sürede yapılmamasını, yapıldığı takdirde rapor, izin veya özür süremin sonundan başlamak üzere idari işleme karşı yasal itiraz süresi olan 60 günlük sürenin tanınmasını ve bu gerekler yerine getirildiği takdirde ancak hukuken gerekli belgeleri inceleyerek itiraz edebileceğimi bildirir, aksi halde hukuka aykırı işlemle ilgili her türlü hakkımın saklı tutulduğunu beyanla, tarafıma yazılı cevap verilmesini dileği ile arz ederim.

 

Saygılarımla.

Dr…………………..

İmza

Tarih

 

(Bu dilekçelerin bir örneğine tarih ve sayı alınarak verilecek ve gelişmelerle ilgili Hukuk Bürosu ile görüşülecek)

 


 

…………………..HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE

 

( …… İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE İLETİLMEK ÜZERE. )

                                              

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün “İl İçi Personel Dağılımı” konulu 19.07.2006 günlü Genelgesi 2.maddesi gereği tarafıma duyurulması öngörülen ve 3. maddesi ile duyurulan düzenlenen hizmet puanıma 5 işgünü içinde itiraz edebileceğim bildirilmişir. Düzenlenen hizmet puanıma karşı itiraz edebilmem için, bu puanın tarafıma sadece bir rakam olarak değil, hangi somut kıstaslar için ne kadar puan verilerek bu sonuca ulaşıldığının ayrıntılı açıklandığı bir hesap dökümü olarak Tebligat Kanunu’na uygun olarak tebliğ edilmesi gereklidir. Yasal itiraz sürem olan 60 günlük sürenin tanınması kanuni hakkımdır. Bunlar yerine getirildiği takdirde hukuken gerekli belgeleri inceleyerek gerek duyduğumda, yayınlarım ve ödüllerimle ilgili Sağlık Bakanlığımızın standart formları ile itiraz etmiş olmamla birlikte yeniden itiraz edebileceğimi bildirir, aksi halde hukuka aykırı işlemle ilgili her türlü hakkımın saklı tutulduğunu beyanla, tarafıma yazılı cevap verilmesini saygılarımla arz ederim. 27.07.2006.

Saygılarımla.

Dr…………………..

İmza

Tarih