BU SALDIRGANLIĞI DURDURUN

21 Temmuz 2006  

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Hekimliğin en temel değerinin “Sağlıklı Yaşama Hakkı”nın açıkça ihlal edildiği ABD destekli İsrail saldırganlığına gösterilecek tepkilerde değerlendirilmek üzere “Bu Saldırganlığı Durdurun” başlıklı mektup /imza metni ektedir.

Önümüzdeki hafta içinde mümkünse geniş hekim kitlesi ile birlikte (hastane, şehir meydanı, postane önü vb. gibi ) alanlarda metnin medyaya okunarak ilgili kurumlara postalanması;

Ayrıca tüm odalarımızca hekimlerden ekteki imza metni için yaygın imza toplanması, toplanan imzaların TTB Merkez Konseyi’nce ilgili kurumlara iletilebilmesi amacıyla en geç 7 Ağustos 2006 tarihinde Konseye ulaştırılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterileceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

                Saygılarımızla,
                TTB Merkez Konseyi a.
                Dr. Altan Ayaz
                Genel Sekreter

 

Israel Medical Association (İsrail Tabipler Birliği)
Dr. Yoram Blachar (President)
2 Twin Towers, 35 Jabotinsky St.
P.O.Box 3566, Ramat-Gan 52136
Israel
Tel:00 (972-3) 6100444
Faks:00 (972-3) 5751616/575 33 03
E-Mail: [email protected]
 

WMA The World Medical Association (Dünya Tabipler Birliği)
13, ch. du Levant
CIB - Bâtiment A
01210 Ferney-Voltaire
France

Tel: 00 33 4 50 40 75 75
Faks: 00 33 4 50 40 59 37
E-Mail: [email protected]
 

Kofi Annan
Secretary General of the United Nations
UN Headquarters First Avenue at 46th Street
Newyork, NY 10017 USA
Tel: 00 1 (212) 963 3446 Faks: 00 1 (212) 963 1921
Faks: 00 1 (212) 963 4879
E-Mail: [email protected]

 
Bülent Arınç
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Bakanlıklar-ANKARA
Tel:0 312 420 51 51
Faks:0 312 420 51 65

[email protected]

 


 

21 Temmuz 2006

 

BU SALDIRGANLIĞI DURDURUN

 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, TBMM, Dünya Tabipler Birliği, İsrail Tabipler Birliği

Başkanlıkları’na

 

Sayın Başkan;

Bizler Lübnan, Filistin ve İsrail'in komşu kıyılarının hekimleriyiz. Sahillerimizde her gün binlerce çocuk sularla oynaşsın, her gece binlerce sevgili yıldızlara bakıp düşler kursun isteriz.  Tepemizdeki gökyüzü aynıdır bizim, dillerimiz birbirine karışır, türkülerimizde birlikte halaya durulur. Kadınlarımızın elindeki kına, erkeklerimizin ellerindeki nasır aynıdır. Birimizin meydanlarından havalanan kuşu diğerleri yemler meydanlarında.  Birimizin canı yandığında, hepimizin eti acır. Ve bugünlerde bir yanımız kanamaktadır.

Sayın Başkan,

Savaşa pek çok gerekçe sayabilir politikacılar. Petrol diyebilir, para diyebilir, toprak diyebilir.  Ancak hangi gerekçe uykusundan bomba sesleriyle uyanan bir çocuğu ikna edebilir; evini terk edip kaçarken vurulan bir annenin bakışlarında hangi gerekçe gizlidir. Sizde bilirsiniz sayın başkan, bir çocuğun en büyük korkusu anne ve babasından ayrılma korkusudur. Kapısı kırılarak girilen bir evden götürülen babanın ardından bir çocuğun yüreği nasıl titrer, bir bebeğin açlık çığlıkları hangi rakamların, hesapların arasında yankılanır.  Her insanın suya ihtiyacı vardır sayın başkan, her annenin çocuğunu doyuncaya dek emzirmeye. Sokaklarında kentin özgürce yürümeye, gecelerinde uykuya dalmaya. Oysa farkında mısınız sayın başkan, şimdi insanlar  yerin yedi kat altında bir sığınak bulma telaşında.

Sayın Başkan,

Komşusu açken tok yatılmaz buralarda, komşunun evine ateş düşmüşken huzur bulunmaz. İnsanlık yok olurken barut kokusunda, kan pıhtısında, dipçik ucunda,  susarak insan olunmaz. İşte bu nedenle sesleniyoruz size. Ağlayan bir çocuğa haklı bir gerekçe bulun diye. Bilin ki söyleyeceğiniz hiçbir gerekçenin inandırıcılığı yoktur oyun arkadaşı öldürülen  bir çocuğun gözünde.

Sayın Başkan,

Aynı rüzgâr tozlar çiçeklerimizi bizim, aynı tohumla yeşillenir sıcak kumlar. Arada tel örgüler, duvarlar olmasa aynı oyuna ebe olur çocuklar. Aynı binaya harç koyar erkekler, aynı ninniyi söyler kadınlar. Arada  silaha mermi yaptığınız gerekçeleriniz olmasa aynı sofraya oturur bütün insanlar. İşte bu nedenle sayın başkan uçaklar bombalarken trafoları, köprüleri, barajları, yolları, binaları lütfen bir kez daha düşünün 'savaşın haklı gerekçesi ne' diye. Ama unutmayın yanıtınızı milyonlarca çocuk dinliyor. Sınırın hem o yanında hem bu yanında.

Sayın Başkan,

İsrail’in ABD destekli bu saldırganlığını durdurun. Politikacıların, askerlerin, savaş çığırtkanlarının önüne set çekin. Hekimlerin, ölüm karşısında yaşamı savunan talebine karşılık verin. 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

 


 

21th July 2006, Ankara

 

STOP THIS AGGRESSION!

 

Secretary General of the United Nations;TBMM, WMA The World Medical Association, Israel Medical Association

 

Dear President,

We -as physicians from the neighboring coasts to Lebanon, Palestine and Israel- wish thousands of children would frisk with water along our coasts every day and every night, thousands of beloved would dream, looking up the shining stars.  One sky on the top we share; our languages are interwoven; our songs invite us to dance together. Our women and men have the same henna and corn in their hands respectively. A bird taking wing from one’s land is fed by others in their land. When one of us gets hurt, all of us suffer for.  And in recent days a part of us is shedding blood.

Dear President,

Politicians may raise many reasons to wage a war: oil, money or land. But no reason can justify interrupting a child’s sleep by bomb attacks; no reason can be hidden in the eyes of the mother being shot while fleeing from home. As you know, dear President, the worst fear for a child is to lose parents.  Forcibly entering the house by breaking its door and taking the father away, how the child’s heart misses beat and which considerations and figures lie behind the hunger cry of a baby... Every human being needs water dear President; every mother should nurse her baby to satisfy. Walking in the streets freely and falling asleep at night... Yet, if you aware dear President, now people are in striving to find a shelter in the very end of the earth.

Dear President,

No one can sleep in peace here while his/her neighbor starves and there is no peace while the neighbor’s house catches fire. We cannot keep our dignity as humanity vanishes in gunpowder, bloodshed, by a riffle butt.  Here! That’s why we call you to find a justification for a crying child and aware that no justification can convince the child whose play-mate was killed.

Dear President,

The same winds pollinate our plants and with the same seeds the warm sands turn green.  If there were no fence and wall in between, children became “it” in the same play.  Men mortar the same construction and women sing the same lullaby. If you have no justification to use as a weapon in between, all people sit at the same dinner table.  That’s why, dear President, reconsider “the justification behind war” while transformers, bridges, dams, highways, buildings are being bombed from the air. But please remember that millions of children are listening to your response. At both sides of the border... 

Dear President,

Stop Israeli aggression backed by the US. Impede politicians, military, warmongers. Respond to physicians’ claim for life against death.

NATIONAL COUNCIL of
TURKISH MEDICAL ASSOCIATION