Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği

1098/2006
4 Temmuz 2006

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

“Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği” ektedir. Bu konuda ilgili taraflarla da görüşerek oluşturacağınız Oda görüşünüzün en geç 14 Temmuz 2006 tarihine kadar tarafımıza iletilmesi dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                Saygılarımızla,
                Dr. Altan Ayaz
                TTB Merkez Konseyi
                Genel Sekreteri

 

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ