TTB MK Görev Dağılımı

1097/2006
4 Temmuz 2006

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Dünyada yaşanan bir çok tartışmanın  rüzgarında ülkemizin içinde bulunduğu  sosyopolitik durumun yanı sıra  sağlık ortamında  sıcak gelişmelerin yaşandığı ve  mesleğimizin geleceğinin tartışıldığı bir dönemi hekimler olarak hep birlikte bir arada yaşadık, yaşıyoruz.

Ülkemizin dört bir yanında odalarımızda yaşanan seçimlerin ardından, 24-25 Haziran’da gerçekleştirdiğimiz 54.TTB Büyük Kongresi  sırasında, gerek ülke ve sağlık ortamı gerekse mesleğimizin sorunlarının, “değerlerimizin “ özgürce tartışıldığı, mesleğimizin ağırlığına ve sorumluluğuna uygun  demokratik bir süreci tamamladık.

Bu sürecin, her türlü kısır ve bireysel çıkarı göz ardı ederek mesleğimizin taşıdığı sorumluluğa uygun olarak yaşanmasına katkısı olan başta odalarımızın başkanları, genel sekreterleri, yönetim kurulu üyeleri, büyük kongre delegelerimize olmak üzere,taşın altına elini koyan tüm hekimlere teşekkür ediyoruz.

Kongremiz süresince sağlığın insan yaşamının en kutsal  değeri  ve bir hak olduğunun bilinciyle hareket eden, önce insan, sonra hekim  olarak hizmet verdiğimiz  ülke insanına en iyi hizmeti sunmak konusunda özgür birer yurttaş kararlılığımızı bir kez daha belirttik.

Çalışma ortamlarımızdan ve başta hizmet verdiğimiz insanların haklarına dek yeminimize uygun olarak gereken tüm değerlerin ükenin bütününe yayılması inancımızı tazeledik. İnsani değerlerin,  demokrasinin, barışın, sevginin temel alındığı bir ortamı hep birlikte dile getirdik.

Şimdi önümüzdeki iki yıllık çalışma dönemi  içinde üyelerimizin bizlere verdiği desteği, uyarıları ve katkıları  temel alarak  birlikte üretme zamanı olduğuna inanıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak 2 Haziran 2006 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk Merkez Konsey toplantısının ardından odarımızla birlikte önceliklerimizi  saptayarak somut çalışmalara imza atarak yolumuza devam etme arzusunu taşıyoruz. İnanıyoruz ki tüm üyerimiz bu hayali ve heyecanı bizimle paylaşıyor.

Ülkemizin ve mesleki geleceğimizin kendi elerimizde olduğu bilinci ve inancıyla, dostça, hekimce sevgilerimizle yolumuz açık ve önlüğümüzün beyazına uygun tertemiz olması dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                Saygılarımızla,
                Dr. Altan Ayaz
                TTB Merkez Konseyi
                Genel Sekreteri

Görev Paylaşımı:

Başkan:                   Dr.Gençay Gürsoy

2. Başkan:               Dr.Sinan Adıyaman

Genel Sekreter :       Dr.Altan Ayaz

Muhasip Üye:          Dr.Muharrem Baytemur

Veznedar Üye:         Dr.Hülya Biriken

Üyeler:                     Dr.Ali Çerkezoğlu

        Dr.Necdet İpekyüz

                               Dr.Erkan Kapaklı

                               Dr.Orhan Odabaşı

                               Dr.İskender Sayek

                               Dr.Mustafa Vatansever