TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı

1093/2006
4 Temmuz 2006 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 15 Temmuz 2006 Cumartesi günü aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Katılım konusunda gerekli duyarlılığın gösterileceği, toplantıya katılacak komisyon üyelerinizin isimlerinin 12 Temmuz 2006 Pazartesi gününe kadar iletileceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dr. Kurtuluş Arıkök                                                                    Dr. Altan Ayaz   
TTB- Pratisyen Hekimler Kolu                                                    TTB Merkez Konseyi
Başkanı                                                                                    Genel Sekreteri

               

Tarih: 15 Temmuz 2006, Cumartesi 

Yer:        TTB Merkez Konseyi

                GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil sok.

                No: 2 Kat:4 Maltepe/ Ankara

Saat:       09:30

Gündem:

1)       Tabip odaları ve TTB seçim süreçlerinin değerlendirilmesi ve Pratisyen Hekim Komisyonlarının ve Kol Yürütmesinin Bilgilendirmesi

2)       Sağlıkta Dönüşüm – Aile Hekimliği Uygulamaları; pilot illerde son durum

3)         11. Pratisyen Hekimlik Kongresi

a)       Genel Bilgilendirme

b)       “Sağlıkta Dönüşen Ne” konulu oturumun PHK sorumluluğunda olmasından dolayı oturuma ilişkin hazırlıklar

4)       Eylül ayında yeni PHK YK’nın oluşturulmasına yönelik sürecin planlanması

5)       Bir sonraki kol toplantısı gündem ve tarihinin saptanması

6)       Diğer

Not:

-          8 Temmuz 2006 Cumartesi günü Eskişehir’de Tabip Odasının organizasyonunda Aile Hekimliğini protesto eden bir etkinlik düzenlenecektir. Bütün komisyonlarımızın katılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

-          16 Temmuz 2006 Pazar günü XI. Pratisyen Hekimlik Kongresi Düzenleme Kurulu Toplantısı yapılacaktır.