Genç Hekimler Eğitim ve Çalışma Hakları İçin Buluşuyor! Çalıştayı

376/2018
19.02.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

13 Ocak 2017 tarihli Genel Yönetim Kurulu toplantısında son şekli verilen ve 16 Şubat 2018 tarihinde açıkladığımız 14 Mart Programımızda yer alan bir etkinliği sizlere duyurmak istiyoruz.

3 Mart 2018 tarihinde  “Genç Hekimler Eğitim ve Çalışma Hakları İçin Buluşuyor!” çalıştayı yapılacaktır. Ekte yer alan Çalıştay duyurusunu, bölgenizde bulunan, başta atama bekleyen hekimler, atama başvurusu güvenlik soruşturması nedeniyle reddedilmiş olan hekimler, ihraç edilmiş asistan hekimler ve güvenlik soruşturması nedeniyle asistanlığa başlatılmayan hekimler olmak üzere "genç hekimlere" ve Tıp Öğrencileri Komisyonuna ulaştırmanızı ve bölgenizden katılacak genç hekimlere ve tıp öğrencilerine gerekli olanakları sağlamanızı bekliyoruz. Etkinliğimizin başarısı için katkılarınız ve desteğiniz çok değerli olacaktır.

Etkinliğimize katılım konusunda gerekli çalışmaların tarafınızca yapılmasını ve katılacak olan kişi bilgilerini (adı, soyadı, ileşitim) 28 Şubat 2018 tarihine kadar bildirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri