Türk Tabipleri Birliği 54. (Olağan) Seçimli Büyük Kongresi

944-2006
02.06.2006

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

                İlgi:17.05.2006 tarih ve 843/2006 sayılı genelgemiz.

                İlgi genelgemiz ile Türk Tabipleri Birliği 54. (Olağan) Seçimli Büyük Kongresi’nin (çoğunluk aranmaksızın) 24-25 Haziran 2006 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda yapılacağını bildirmiştik.

                Hekimlik ve sağlık ortamı ile ilgili son derece önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönemde Büyük Kongremize gerek durum değerlendirilmesinin gerekse de gelecek döneme ilişkin perspektifimizin aydınlatılması konusunda önemli görevler düşmektedir.

                54. Büyük Kongremize seçilmiş (oda başkanları dahil) delegeler yanında başta odalarımız yönetim kurulu üyeleri olmak üzere geniş bir katılımın sağlanması gerek yıllardır hepbirlikte çabalarımız sonucunda oluşturduğumuz mevcut birikimimizin coşkusunu paylaşabilmek, gerekse de önümüzdeki döneme heyecanla başlayabilmek açısından son derece yararlı olacaktır.

                Konuyla ilgili gerekli çabanın gösterileceği inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
            TTB Merkez Konseyi Adına
                Dr.Orhan Odabaşı
                Genel Sekreter

Not:Kongreye katılacak meslektaşlarımızdan konaklama talebi bulunanların en geç 16 Haziran 2006 tarihine dek Merkez Konseyi Sekreteryasına haber vermeleri gerekmektedir.