Eğitim Modülleri Sertifika Kursları

902/2006
29.05.2006

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nun 25.03.2006 tarihli toplantısı ile karara bağlanan İşyeri Hekimi İşyeri Eğitim Sertifika Kursu Yönergesi daha önce gönderilmişti.

            TTB Yönerge ilkelerine uygun olarak İleri Eğitim Modülleri Sertifika Kurslarını başlatmıştır. İlk olarak Risk Değerlendirme Eğitim Modülü daha önce duyurulduğu gibi TTB web sayfasında açılmıştır. İkincisi olarak Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları Modülü web sayfasında hazırlanmış olup; ekte bulunan başvuru formunu dolduran üyelerinizin tamamının başvuruları değerlendirmeye alınarak kurslar başlatılacaktır.

            Odanız bölgesindeki aktif işyeri hekimlerinin bilgilendirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Emiroğlu                                                                   Dr. Orhan Odabaşı
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Adına                       TTB Merkez Konseyi Adına
Başkan                                                                                   Genel Sekreter

 

Ek:
İşyeri Hekimliği İleri Eğitimleri Sertifika Kursu Başvuru Formu