Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu

18.04.2006
632-2006

 

         TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

         Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) 22 Nisan 2006 tarihinde Ankara’da Genel Yürütme Kurulu Toplantısını aşağıdaki gündemle gerçekleştirecektir.

         Genel Yürütme Kurulu toplantısına tabip odanız bölgesindeki her tıp fakültesinden iki TÖK temsilcisi katılabilecektir.

         Katılımcıların isimlerinin en geç 20 Nisan 2006 tarihine dek Türk Tabipleri Birliği’ne iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter

Toplantı Tarihi:22 Nisan 2006 Cumartesi

Toplantı Saati:09:30-17:30

Toplantı Yeri:TTB Merkez Konseyi(GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA)

Toplantı Gündemi

1-Geçmiş dönem çalışmalarının değerlendirilmesi

2-Gelecek dönemin planlanması

3 Yaz Okulu çalışması

4 Genel Kurul tarihinin belirlenmesi

5-İnternet çalışmaları ve yapılan çalışmaların tartışılması