6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası

17.04.2006
625-2006

 

         TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

         6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nda değişiklik yapan 5477 sayılı Kanun 30.03.2006 gün ve 26124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile 6023 sayılı Kanun’a eklenen Ek:5. madde; “Her bir oda, her yıl Ocak ayı içinde kayıtlı üyelerinin isim ve vatandaşlık numaralarını Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanlığı’na bildirir. Merkez Konseyi üyelik durumlarıyla ilgili son bilgileri müteakip bir ay içinde Bakanlığa iletir. 2006 yılı için bu bildirim bu Kanun’un yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılır” denmektedir.

         Buna göre odanız üyelerinin ad-soyad, adres, telefon, nüfus bilgileri ve TC Kimlik Numaralarını içerir listesinin en geç 01 Mayıs 2006 tarihine dek [email protected] ve [email protected] adreslerine e mail olarak gönderilmesi konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter