Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı

17.04.2006
628-2006

 

         TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

         DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla 15 Nisan 2006 Cumartesi günü tüm illerde, AKP il binaları önünde TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı’nın yaratacağı hak kayıpları için gösteriler yapıldı. Bu gösteriler esnasında sadece Kocaeli’nde güvenlik görevlileri demokratik haklarını kullanan göstericilere karşı aşırı şiddet uygulamışlardır.

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’nde bulunduğu bir zamanda, güvenlik güçlerince böylesine bir şiddet uygulanmış olmasının basit bir tesadüf olmasını diliyoruz.

Güvenlik güçlerinin uyguladığı bu şiddete maruz kalan Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.Burhan Çağlar Usta başına aldığı darbelerle yaralanmış, hastanede tedavi ve müşaade altına alınmıştır. Demokratik haklarını kullanan insanlara ve Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreterimize yönelik bu şiddet uygulamasını kınıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz.

         Güvenlik güçlerinin bu tür şiddet uygulamalarının demokratik haklarını kullanan hekimlerimizi ve tabip odalarımızı hak arama mücadelesinden uzak tutamayacağını bir kez daha belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi konuya ilişkin Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmaktadır.

Tabip Odalarımızı Kocaeli Tabip Odamız ile dayanışmaya ve Kocaeli mülki amirliğine yapılanların kabullenemeyeceğini ifade etmeye çağırır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter