Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı

07.04.2006
539-2006

 

         TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:04.04.2006 tarih ve 525-2006 sayılı genelgemiz.

TBMM gündeminde bulunan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi talebiyle yürüttüğümüz Referandum 2006’nın oy kullanma aşaması tamamlanmış ve oylama sonuçları 04.04.2006 tarihinde tüm kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ekte DİSK-KESK-TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği’nin konuyla ilgili önümüzdeki dönem etkinlik programı gönderilmektedir.

Referandum sonuçları ile şimdiden yasa tasarısının halkın büyük çoğunluğunun iradesine aykırı olacağı ortaya çıkmış ve bu anlamıyla meşruiyet sorununu da beraberinde getirmiştir. Birlikte geldiğimiz bu aşamanın daha da ileriye götürülmesi doğrultusunda ekteki eylem programımızın odanız bölgesinde daha da zenginleştirilerek yürütülmesi yerinde olacaktır.

         Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter

 

 

 

            TBMM’nde gündemde olan SS – GSS yasa tasarısı için DİSK, KESK, TTB, TMMOB olarak çağrısını yaptığımız Referandum 2006 ‘nın  oy kullanma aşaması sonuçlanmıştır.

         Oy kullanma aşamasında bu çalışmayı  yerellerde birçok örgüt sahiplenmiş, katkı vermiştir. Bu süreçte 2.241.738 kişi gerek sandık başında, gerekse  internet üzerinden  iradesini beyan etmiştir.

         Referandum 2006 çalışmaları  sırasında  irade beyanında bulunan yurttaşlarımızın , iradelerine sahip çıkmalarını sağlamak, yeni ilişkiler sağlayarak  tasarının geri çekilmesi için mücadeleye devam edeceğiz.

         Bu çerçevede biz  aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmek üzere  tekrar çağrıda bulunuyoruz.

  1. İllerde elde edilen sonuçlar;  Bu Kent Halkının İradesi  SS – GSS Tasarısına Hayır Diyor. Gereğini Yapınız.” diye, 10 Nisan 2006 tarihinden itibaren il  milletvekillerine kitlesel eylemlerle  gönderilecektir.
  2. Referandum 2006’nın sonuçları, 4 çağrıcı örgütün merkez yöneticileri tarafından  TBMM’ye, Hükümete iletilecek.
  3. Şu anda Türkiye’de kurulmuş bulunan 2892 sandığın her biri bir “Bugünümüze ve Geleceğimize Sahip Çıkma ve Süreci İzleme Merkezi”ne dönüşmüştür. Bu bakımdan, illerde, işyerlerinden başlayarak  halka, tasarı anlatılmaya devam edilecektir.  Yerellerde çalışmaya katılan örgütlerle ortaklaştırılarak, uygun eylem biçimleri (örneğin;oturma eylemleri, mesai çıkışları mumlu, meşaleli eylemler vb.) gerçekleştirilmelidir.
  4. Tüm bu girişimlere rağmen tasarı TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanırsa her bir sandığımızın merkezini oluşturduğu bir şekilde “İnsanca Bir Yaşam İçin Büyük Yürüyüş” başlatılacaktır. Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak bu etkinlikle birlikte illerden örgüt temsilcilerimizi Ankara’ya çağıracağız. (KESK Danışma Kurulu çağırılacaktır.)
  5. Bütün önümüzdeki sürecin  amaca uygun gerçekleştirilebilmesi için bugünden itibaren bu çalışmaya katılan bütün kişi ve kurumlarla değerlendirmeler yapılarak çalışmaların kuvvetlendirilmesi  son derece yerinde olacaktır.

Yukarıda belirtilen çağrıcı 4 örgütün ortak hazırladığı çalışma programına uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.