Referandum 2006

04.04.2006
525-2006

 

         TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

         27 Mart-1 Nisan 2006 tarihlerinde Türkiye genelinde hepbirlikte coşkuyla gerçekleştirdiğimiz “Referandum 2006” Oylama Sonuçları ve konuyla ilgili bugün (04.04.2006) DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği’nin ortaklaşa yaptığı Basın Açıklaması ektedir.

         Basın açıklaması metninde de yeraldığı üzere Referandum 2006 çalışması önümüzdeki süreçte de yaygın olarak sürdürülecektir. Önümüzdeki döneme ilişkin etkinlik programı ortak değerlendirmeler sonucu netleştirilerek en kısa sürede odalarımızla paylaşılacaktır.

         Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter

 

 

04.04.2006

İNSANLIK AYAĞA KALKIYOR
Türkiye’de bir İLK yaşanıyor.

Ülkenin her yerinde, toplumun her kesiminden milyonlar, bir konuya ilişkin bilgiyi paylaşarak, özgürce iradesini ortaya koyuyor.

Başta ‘Referandum 2006’ çağrıcısı olan DİSK, KESK, TMMOB, TTB olmak üzere, ‘Referandum 2006’ya sahip çıkan kurumlar ve kişiler her türlü resmi engellemelere karşın, örgütlülükleri ve güçleri ile bu çalışmayı başarmışlardır.

Tümüyle gönüllü kuruluşların, bir zorunluluk olmaksızın görev yaptığı, halkın bir zorunluluk olmaksızın büyük bir coşku ve heyecan ile katıldığı bu referandumda 2.241.738 gerçek kişi oyunu kullanarak Türkiye’de bir ilki yaşatmışlardır. Kullanılan oyların % 99.4’ü (2.228.592) HAYIR oyu olup, ülkemiz için aydınlık bir yolun önü açılmış, sosyal devletin tasfiyesine halkımız açıkça karşı çıkmıştır.

Bu coşku ve heyecan nasıl olmasın ki?

Söz konusu olan, kimi güzel sözcüklerin arkasında toplum olma vasfını tümüyle ortadan kaldıran,  insanlık tarihinin derinliklerinde kalan gayri insani bir toplum tahayyülünün yasal çerçevesi olan “Genel Sağlık ve Emeklilik Sigortası” diye bilinen yasa tasarısıdır.

Bu yasa tasarısı ile, daha geçen hafta Sayın Çalışma Bakanı’nın söylediği gibi emeklilik maaşları düşürülecek. Dahası, emeklilik kesintileri artacağı için bugünkü ücretlerimizin düşürülmesi, emeklilik yaşının 65’e, prim ödeme gün sayısının 9.000’e çıkarılmasıyla, emekli olabilmek imkansız hale getirilmektedir. Yasadaki diğer maddelerde “paran kadar sağlık anlayışının” tamamen yerleştirilmesi isteniyor.

Milli gelirin % 7.6 arttığının söylendiği bir dönemde, ayda 127 YTL geliri olanlardan 64 YTL sağlık vergisi alacaklarını söyleme cesareti gösterenlerin hedefledikleri gayri insani, gayri vicdani, gayri ahlaki bir toplum tasarımına karşı bu referandum sürecinde İNSANİ DEĞERLERE sahip çıkılmıştır.

Toplumsal dokumuzun hızla çözülüşünün her türlü sonuçlarının yaşandığı bir dönemde bu durum ÜLKEMİZ İÇİN BİR UMUT OLMUŞTUR.

Şimdi, bu sonuçları gerek merkezi, gerekse de yerel düzeyde Hükümete ve Parlamento’ya ileteceğiz.

Hükümet ve Parlamento’nun, halkın iradesine hürmet etmesini, sorumluluklarını hatırlamasını ve tasarıyı geri çekmesini bekliyoruz.

Aksi tutum, Hükümetin sayısal gücüne güvenerek halkın iradesini yok saymasıdır. Bu tutum meşru olamaz.

Bir yanda halkın neredeyse tamamı,

Öte yanda IMF ve Dünya Bankası ile ülkemizdeki mutlu bir azınlık.

Hükümet ve Parlamento bu noktada ya geniş halk kitleleri ya da mutlu azınlıktan yana tercihini kullanmakla karşı karşıyadır.

Şu anda Türkiye’de kurulmuş olan 2892 sandığın her biri, bir “Bugünümüze ve Geleceğimize Sahip Çıkma ve Süreci İzleme Merkezi”ne dönüşmüş durumdadır. Bu sandık sayıları arttırılmak kaydı ile her bir sandık İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN BÜYÜK YÜRÜYÜŞ hazırlıklarına başlamıştır.

Tüm bu çıplak gerçek karşında Genel Sağlık ve Emeklilik Sigortası diye bilinen yasa tasarısı TBMM Genel Kurul’unda görüşülmeye başlanırsa, her bir sandığımızın merkezini oluşturduğu milyonlar İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜ başlatacaktır.

Halka rağmen bu gayri insani yasalar geçemez.

Dahası bu gayri insani yasaları geçirmeye niyetlenenler iktidarlarının sonunu getireceklerdir.

TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

TÜRK MÜHENDİS MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ