Dr. Metin Bakkalcı'nın Referandum 2006 konuşması

27 Mart 2006
457/2006

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

       TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Metin Bakkalcı’nın Referandum 2006 konuşmasının filmi ile, Referandum2006 ile ilgili olarak TTB tarafından hazırlatılan radyo spotlarının ses dosyaları ekteki CD’lerde bulunmaktadır.

       Her iki materyali de referandum etkinliklerinde kullanabilir, yerel ve/veya ulusal iletişim araçlarında yayınlatabilirsiniz.

       Sözkonusu film ve radyo spotları www.ttb.org.tr/referandum2006 web sitemizin anasayfasında da yer almaktadır. Bu adresten bilgisayara indirilerek kullanılması da olanaklıdır.

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter