Referandum 2006 kapsamında Antalya Tabip Odası çalışmaları

23 Mart 2006
453 / 2006

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

         Referandum 2006 kapsamında Antalya Tabip Odası öncülüğünde Antalya’da yürütülen çalışmalarla ilgili olarak tarafımıza iletilen bilgiler ektedir.

         Bölgenizde 2006 Referandum sürecine katkı sunacağı düşüncesiyle dikkatinize sunar,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter

 

 

 Referandum 2006 Antalya Platformu üçüncü toplantısını 22 Mart 2006  Çarşamba saat 18.00’da Antalya Tabip Odası’nda gerçekleştirmiştir. Toplantıya Antalya’da bulunan bütün Meslek Odaları, Sendikalar, Dernekler ve Siyasi Partiler çağrılmış olmasına rağmen, daha önce platformda yer alan Antalya Tabip Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Antalya Barosu, Ziraat Mühendisleri Odası, Veteriner Hekimler Odası, Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı, Antalya Halkevi, Tüm Emekliler Derneği, Antalya Sanatçılar Derneği, DİSK, Emekli-Sen, Eğitim-Sen, SES, BES,Tüm Bel-Sen, ESM, Yapı-Yol Sen, Tarım-Orkam Sen, Türk Sağlık-Sen, EP, ÖDP, SDP,  SHP dışında platforma TTKD Antalya Şubesi, Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği, SMMM Odası ve Akdeniz Üniversitesi Öğrencileri’de katılmıştır.

 

Örgütler şu ana kadar Antalya merkezinde 54 sandık yeri ve 110 görevli ismi bildirmiştir.

         Antalya Tabip Odası ve SES Antalya Şubesi ilçeler hariç  toplam 11 sandık kuracaktır. A.Ü.Tıp Fakültesi ,Antalya Devlet, Atatürk Devlet ve Aşur Aksu Hastanelerindeki sabit sandıklarda 27 Mart-1 Nisan 2006 arası 08.00-17.00 arası oy kullanılacaktır.

 

1) Alınan kararların tekrar bütün örgütlere  iletilmesine, şu ana kadar Platform içinde yer almayan örgütlere tekrar çağrı yapılmasına,

2) Koordinasyon merkezi faaliyetini Antalya Tabip Odası’nın yürütmesine, ilçelerde ayrı ayrı yürütülen faaliyetlerin ilçe koordinasyonları oluşturularak merkezileştirilmesine (bu nedenle ilçelerdeki her örgütün kendi il örgütlerince tekrar uyarılmasına) ve ilçe koordinasyonlarının il koordinasyonuyla bağlantısının sağlanmasına,

3) 27 Mart-1 Nisan 2006 tarihleri arasında sandık kurulacak yerlerin ve yapılacak faaliyetlerin bildiriminin Antalya Valilik Makamına, ilgili belediyelere  koordinasyon merkezince yapılmasına (İlçelerde yapılacak faaliyetler  ayrıca ilçe koordinasyonlarınca Kaymakamlıklar ve ilgili Belediyelere)

4) 26 Mart Pazar saat 09.30’da Basın Çalışanlarıyla kahvaltılı toplantı yapılmasına,

27 Mart Pazartesi saat 09.30’da Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yapılmasına,

5) 26 Mart Pazar saat 12.00’da Antalya Tabip Odası’nda sandıklarda görevli olarak çalışacak arkadaşların da katılacağı bilgilendirme/eğitim toplantısı yapılmasına,

6) Her örgütün gerek oy sandıkları gerekse diğer gereçleri (masa,  sandalye vb.) kendi olanaklarıyla sağlamasına,

7) Yeteri sayıda yeni bildiri ve oy pusulalarının koordinasyonca hazırlanmasına ve örgütlere ulaştırılmasına,

8) Antalya Tabip Odası ve SES Antalya Şube’nin  örgütlerden gelen talepler doğrultusunda ve hazırlanan toplantılarda (mahallelerde, kurumlarda, evlerde...) bilgilendirme yapmalarının devam etmesine (Şu ana kadar üç toplantı gerçekleştirilmiştir.)

23 Mart 2006 Perşembe 2(iki) halk toplantısı gerçekleştirilecektir. Ant-Koop Uyum Sitesi Lokali saat :15.30  ve Ant-Koop Büyükada Sitesi Lokali saat: 18.30

24 Mart 2006 Cuma 2(iki) halk toplantısı gerçekleştirilecektir. CHP İl Binası saat.12.00 da ve Fevzi Çakmak Mahallesi saat 19.00

9) Bu süreçte planlan radyo ve televizyon programlarına yenilerinin eklenmesine,

10) Bildiri dağıtımının sürekli olarak devam ettirilmesine,

11) Yapılan ve yapılacak harcamaların örgütlerce eşit olarak paylaşılmasına, karar verilmiştir.

 Gereği için bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Dr.Metehan  Akbulut

Antalya Tabip Odası

Genel Sekreteri