6023 Sayılı TTB Yasa Tasarısı

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

22.03.2006
447-2006

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

22 Mart 2006 tarihinde TTB Merkez Konseyi ve Adana, Ankara, Bolu, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Mersin, Tekirdağ ve TrabzonTabip Odası Başkanları, 1 Mart 2006 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekteyken, herhangi bir gerekçe gösterilmeden görüşülmesine ara verilen 6023 Sayılı TTB Yasa Tasarısı ile ilgili olarak TBMM’de görüşmelerde bulundular.

TBMM’ye girmeden önce, yapılan Basın Açıklaması’nda TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr.Metin Bakkalcı; “TTB Yasası’nın delege seçimlerini düzenleyen 60. maddesinin 2002 Haziran’ında Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiğini ve Mahkeme’nin yeni düzenleme yapılması için Hükümet’e 6 ay süre tanıdığını” anımsatarak “3,5 yıldır bu yasa çıkmadığı için Anayasa ile kurulmuş bir meslek örgütü olarak Genel Kurulumuzu toplayamıyoruz. TBMM şu an bir Anayasa suçu işliyor” açıklamasını yaptı. “Bu durum üzerine Tabip Odası başkanları ile birlikte daha önce aldıkları karar gereği TBMM’ye geldiklerini, Yasa’nın çıkarılacağı konusunda bir güvence verilmeden Meclis’ten çıkılmayacağını” söyledi.

Grup, açıklamadan sonra CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol ile görüşmek üzere TBMM’ye girdi. CHP’li hekim milletvekillerinin de hazır bulunduğu görüşmede, 60. maddenin çıkartılması için CHP Grubu’ndan destek istendi. Ardından, AKP Grup Başkanvekili İrfan Gündüz ile bir görüşme yapıldı. Gündüz’den yasanın 23 Mart 2006 Perşembe günü (yarın) TBMM Genel Kurulu’nda kaldığı yerden görüşüleceği ve çıkartılacağı sözü alındı. Grup son olarak, TBMM Çalışma, Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl ile görüştü. Dr.Cevdet Erdöl de yasanın yarın çıkartılacağı sözüne katıldı. Ayrıca Erdöl’e, şu an Genel Kurul’un gündeminde bulunan tasarıda yer alan “asgari ücret yetkisini TTB’den alarak BUT’na bağımlı kılan” maddeye ilişkin gelişmeler soruldu. Erdöl, bu konuda yeni bir madde önerisinin hazırlandığını, bunun yasanın görüşülmesi sırasında teklif olarak sunulacağını belirtti ancak teklifin örneği kendisinden alınamadı.

TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Başkanları bu sözün alınmasının ardından Meclis’den ayrıldı. 6023 Sayılı TTB Yasası’nın görüşüleceği 23 Mart 2006 tarihli oturumda bölge milletvekillerinizin TBMM Genel Kurulu’nda bulunmaları ve süreci yakından izlemeleri için tarafınızdan bilgilendirilmesi son derece önemlidir.

Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter