Türk Tabipleri Birliği Yasası

ACELE VE GÜNLÜDÜR

17.03.2006
425-2006

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

         Anayasa Mahkemesi kararınca düzenleme gereği doğan Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60. maddesi ve bu zorunlulukla birlikte AKP Hükümeti’nce tüm karşı çıkışlarımıza rağmen yasamıza eklenen diğer düzenlemeleri 5 Ocak 2006 tarihinde Tabip Odalarımız Başkanlarından oluşan Heyet ile birlikte TBMM’de görüşmüştük. Bu görüşmede asgari ücret belirleme yetkimizin Bütçe Uygulama Talimatı’na bağıtlayan yaklaşıma hep birlikte karşı çıkmıştık. Bu konunun yürütülecek çalışmalarla ilk Büyük Kongre’de kararlaştırılması, hem hekimlik mesleğinin bağımsızlığı hem de meslek örgütü olmanın temel işlevlerinden olduğu dile getirilmişti.

         TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndan önerilerimize karşın yasa taslağı değişmeksizin, Sağlık Bakanlığı’nın isteğine uygun biçimde TBMM Genel Kurulu’na geldi. 1 Mart 2006 tarihinde Genel Kurul’da TTB yasası görüşülmeye başlandı. Aynı gün oturum kapatılırken ertesi gün saat 14’de toplanılacağı ve görüşmelerin sürdürüleceği ifade edildi. Ertesi gün ve sonrasında 17 Mart 2006 tarihine kadar defalarca hem Merkez Konseyi hem de Tabip Odalarımız tarafından başta TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Sayın Erdöl olmak üzere, ilgililere yasamızın akibeti sorulmasına karşın tatmin edici bir yanıt alınamamıştır.

         Bilindiği gibi Nisan 2006’da Tabip Odalarımız Genel Kurulları yapılırken, Büyük Kongre delegasyonlarının da belirlenmesi, bu doğrultuda en yetkin değerlendirme, karar verme organımız olan Büyük Kongremizin en kısa zamanda toplanması, yaşadığımız günlerde çok önemlidir. Sağlık alanında, ülkemizde yaşanılan, yakın zamanda yaşanılacak tahribatların tüm belirtilerinin ortaya çıktığı bu dönemde, yarım asırlık geçmişi ile her zaman sorumluluklarının bilincinde olan böylesi kökleşmiş bir örgütü, sürekli seçim sürecinde tutmak, etkisizleştirmek, yaşanılanlara tepkisiz bırakmaya çalışmak kimsenin, hiçbir siyasi anlayışın gücü dahilinde değildir.

         18 Şubat 2006 tarihinde yaptığımız Genel Yönetim Kurulu toplantımızda aldığımız karar gereğince yürüttüğümüz program önemli bir aşamaya gelmiştir. Bugün itibariyle 21 Mart 2006 Salı gününe kadar gerek Merkez Konseyi, gerekse tüm tabip odalarımız yasamız için başta bölge milletvekilleri olmak üzere tüm milletvekillerine, grup başkanvekillerine bu haklı talebimizi bir kez daha her türlü yolu kullanarak iletmeli, bu sürecin kamuoyunda görünür kılınması için gereğini yapmalıdır.

         Tüm bu çabalara karşın 21 Mart 2006 Salı günü Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60. maddesi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanmazsa, 22 Mart 2006 Çarşamba günü Tabip Odası Başkanları,  TBMM’den çıkmamak üzere Ankara’ya gelmek için hazırlıklarını şimdiden yapmalıdır.

         TTB Merkez Konseyi olarak bu süreç siyasi parti başkanları, grup başkanvekilleri, başta teklifi veren milletvekilleri olmak üzere tüm milletvekillerine iletilecek olup, tüm tabip odalarımızın yaptıkları girişimlerin bilgilerini TTB Merkez Konseyi’ne iletmesi yerinde olacaktır.

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter