Referandum 2006

10.03.2006
381-2006

 

       TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

       Bildiğiniz gibi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nın tüm toplum kesimlerinin onayını almak üzere referanduma götürülmesi çağrımızı, TTB-DİSK-KESK ortak girişimi olarak 6 Mart 2006 tarihinde basın aracılığıyla açıklamıştık.

Bunun yanısıra, Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan’a ve TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç’a Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından ayrıca birer yazılı başvuru yapılarak, bu yasa tasarısının halkın oy’una sunulmak üzere referanduma götürülmesi talebimiz yinelenmiş, ancak olumlu bir yanıt alınamamıştır.

Bu durumda, bugün Referandum 2006 çalışmasını başlatmış bulunmaktayız.

Tabip Odalarımız, Referandum 2006 çalışmalarını, 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerinin içinde ve/veya bu etkinliklerinin hemen sonrasında TTB Merkez Konseyi’nde oluşturulan Referandum İrtibat Noktası ile eşgüdümlü olarak yürüteceklerdir.

Tabip Odalarımızın, referandum çalışmalarını il’lerindeki sendikalar, dernekler, siyasi partiler vb. yapılanmalarla birlikte geniş bir katılımla sürdürmeleri büyük önem taşımaktadır. Referandum 2006 kampanyası ile ilgili genel bilgileri ve yerel düzeyde yapılmasını beklediğimiz etkinliklere ilişkin bir iş planını içeren kılavuzu ekte bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta içinde afiş, broşür, oy pusulası, oy sayım tutanağı vb. materyaller odalarımıza ulaştırılacaktır.

Bunun dışında 13 Mart 2006 gününde kullanıma açılacak olan www.ttb.org.tr/referandum2006 web sitemiz aracılığıyla da güncel haber ve gelişmeleri izleyebilecek, gerekli bilgilere ulaşabileceksiniz.

Referandum 2006 kampanyası ile ilgili soru ve gereksinimlerinizi Referandum İletişim Noktası’nın [email protected] e-posta adresine, (0312) 231 51 73-74 no.lu telefonlarına ve (0312) 231 19 52 nolu faksına ulaştırabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

         Saygılarımızla,
         TTB Merkez Konseyi Adına
        
Dr.Orhan Odabaşı
         Genel Sekreter

 

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (SSGSS) YASA TASARISI İÇİN

REFERANDUM 2006 KILAVUZU KENDİ REFERANDUMUNA KATIL OY VER

27 MART - 1 NİSAN 2006

1-    NİÇİN REFERANDUM (GEREKÇE)

        Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık  Sigortası Yasa Tasarısı tüm toplum kesimlerinin bugününü ve yarınını doğrudan ilgilendirmektedir. Gelecek kuşakları da etkileyecek olan bu yasa tasarısını hiçbir hükümetin toplum adına, tek başına, onaylayarak yasalaştırması doğru değildir. 75 milyon insanı ilgilendiren böylesine önemli bir konunun, yalnızca 5 yıl için yetkilendirilmiş 550 milletvekilinin kararına bırakılması doğru değildir. Bu önemli konuda son söz hakkı toplumun bizzat kendisine aittir. Büyük sorumluluk getiren bu düzenlemede, milletvekilleri kendilerine verilen sorumluluğu ve yükümlülüğü halkla paylaşmalıdır. Bu demokrasinin gereğidir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık  Sigortası Yasa Tasarısı halkın onayına sunulmak üzere referanduma götürülmelidir.

Toplam seçmen sayısının %25'sinin oyları ile milletvekilliklerinin 2/3'ünü elde etmiş olan AKP'nin, TBMM'deki çoğunluğuna dayanarak, mecliste bulunan siyasi partilerle bile uzlaşıya gitmeden bu yasa taslağını yasalaştırması doğru değildir. Ayrıca %10 barajı nedeniyle de seçimde kullanılan oyların %46.34'ünün yansımadığı bir parlamentoya bu sorumluluğun yüklenmesi, parlamenter rejimi de yıpratacaktır.

Bilindiği gibi, bu yasa tasarısını ana muhalefet partisi CHP ve TBMM'de grubu bulunan ANAP da onaylamamaktadır. Ayrıca Emek Platformu'nda yer alan sendikalar, meslek ve sivil toplum örgütleri de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık  Sigortası Yasa Tasarısı’na karşı çıkmaktadır. Kısacası toplumsal bir mutabakatın oluşturulamadığı açık olarak görülmektedir.

AKP Hükümeti, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'nı TBMM Genel Kurulu'nda temel yasa haline getirip, 40 maddeyi tek madde şeklinde ele almak istemektedir. Tasarının, TBMM'de bu biçiminde, tartışmadan kaçırılarak 'görüşülmesi' ve oylanması, anti demokratik ve  kabul edilemez bir yaklaşımdır. Varolan bu tablo içinde, demokratik tutumun, yasa tasarısının halkın onayına sunulmak için referanduma götürülmesi olduğunu düşünüyoruz.

Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan’a ve TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç’a  yazılı başvuru yapılarak, üzerinde toplumsal mutabakatın sağlanamadığı, bu yasa tasarısının halkın oyuna sunulmak üzere referanduma götürülmesi talep edilmiş, ancak olumlu bir yanıt alınamamıştır. Bu nedenle aynı işlemi gönüllü bütün kurum ve kuruluşların sahiplenmelerine ve referandumun halkın geniş katılımıyla gerçekleştirilmesine ortam hazırlamışlardır.

         Oy kullanma işlemi, sembolik ya da sınırlı olmayıp, olanaklı olan en yüksek sayıya ulaşılacak ve her yönüyle halkın iradesinin sandığa yansımasını sağlayacak özen ve ciddiyetle planlanıp yaşama geçirilecektir. Hedeflenen, her ilde sembolik miktarda oyun kullanıldığı bir referandum çalışması değildir.

         Türk Tabipleri Birliği, DİSK ve KESK yalnızca referandumun çağrıcısıdır. Referandumun gerçek sahibi, gönüllü tüm kuruluşlar, gönüllü siyasi partiler ile böylesine yaşamsal bir konunun halkla paylaşılması gerektiğine inanan herkestir.

2- NASIL BİR REFERANDUM

REFERANDUM ÇALIŞMASI

         Barış ve neşe içinde, sınırsız bir özgürlükle yürütülecektir. Referandum (oy kullanma öncesi ve oy kullanılması) süresince 'Niçin Referandum Bildirgesi' yaygın olarak dağıtılacaktır. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlere Emek Platformu'nun 'Haberin var mı?' el ilanı ve 'Herkese Sağlık Güvenlikli Bir Gelecek Hakkı' ve o tarihe kadar hazırlanmış olan diğer broşürler verilecektir. Referandum çağrısı afişleri uygun ve görünür yerlere asılacaktır.

Bu aynı zamanda içeriği ve biçimi sürekli zenginleştirilecek bir kampanyadır ve her türlü zenginleştirici etkinlik ve yaratıcılıkla yürütülecektir. Katılımcılar tarafından geliştirilecek her türlü referandum materyalinin ‘Referandum2006’ logosu ile kullanılması serbesttir. Bu ürünler Referandum İrtibat Noktası'na iletildiği takdirde diğer katılımcılarla da paylaşılacaktır.

REFERANDUM SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Referandum Sandığı: Uygun boyutlarda mukavva kutudan, koli bantla kapatılmış durumda olacaktır.  Geniş, iki yüzü beyaz kağıtla kaplanacak ve bir yüzünde 'Emeklilik ve Sağlık Hakkı İçin Referandum 2006', diğer yüzünde ise 'Sandık Numarası' bulunacaktır. Sandık numarası ilde oluşturan referandum koordinasyon merkezince ilin plakasını izleyen en az üç rakamlı bir sayı olacak ( öneğin Adana için 01-001) biçimde  verilecektir. Her sandığın  en az bir sorumlusu olacak ve sandık yeri, sandık numarası ve sandık görevlisinin adı kaydedilecektir.

Referandum Sandığının Yeri: İlan edilmiş ve edilmemiş her yerde bulunacaktır. Hangi sandığın, nerede, kimler tarafından, ne kadar süreyle açık tutulacağına İl Referandum 2006 İrtibat Noktası’na bilgi vererek, katılımcı kuruluş karar verecektir.

Sendika, meslek kuruluşu, sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi partilerin binalarının önü,örgütlü oldukları işyerlerinin önü, sağlık kuruluşları, okullar, belediyeler, üniversiteler, yurtlar, alışveriş merkezleri, sinema salonları, otogarlar, büyük kitabevleri, muhtarlıklar vb. kapalı mekanlar,  mahalleler, meydanlar, ana caddeler, parklar, üniversite kampüsleri, okul bahçeleri, semt pazarları vb. açık mekanlar sandık konulabilecek yerlerdir. Referandum sandıkları sabit olduğu gibi, gezici sandık biçiminde de olabilecektir.

         Sandık Görevlisi: Her referandum sandığının bir görevlisi olacaktır. Görevlilik gönüllüdür. Görevli, ismini ve telefonunu Referandum2006 İl İrtibat Noktası'na iletecektir. Görevli referandumda oy kullanılması ve sayımı süresince 27 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında, oy işlemi bitip, referandum sandığını il referandum irtibat noktasına teslim edinceye kadarki süre boyunca referandum sandığından sorumlu olacaktır. Sandık görevlisi, kendi hedef kitlesine ulaştığını ve başka oy kullanma işleminin sona erdiğini düşündüğü gün referandum sandığını İl irtibat noktasına teslim edecektir.

OY KULLANMA İŞLEMİ

Oy Pusulası: Oy pusulası iki çeşittir. Kırmızı renkte olanı HAYIR, beyaz renkte olanı ise EVET oy pusulası olarak hazırlanmıştır. Oy pusulaları Referandum İrtibat Noktası'ndan elde edilebileceği gibi, il ve ilçelerde ilan edilen yerlerden de sağlanabilecektir. Ayrıca kişi ve kuruluşlar, Referandum İrtibat Noktası'nca hazırlanan örneklere uygun olmak koşuluyla kendileri de oy pusulalarını hazırlayabilirler ya da bastırtabilirler.

          Oy Kullanma Süresi: Referandum oyları 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında, 6 gün boyunca, günün her saatinde kullanılabilir.

         Kimler OY Kullanacak? TC vatandaşı olan herkes oy kullanabilecektir. Oy kullanmada yaş sınırı aranmayacaktır.

Oy Kullanma İşlemi: Önceden hazırlanmış EVET ya da HAYIR oylarından birinin oy sandığına atılması biçimindedir. Ayrıca günümüz teknolojik gelişimine uygun olarak, elektronik oy kullanımı da olanaklıdır.Elektronik olarak oy kullanmak isteyenler www.ttb.org.tr/referandum2006, www.kesk.org.tr, www.disk.org.tr adreslerinden birinde oy kullanma işlemini gerçekleştirebilirler. Oy verme işlemi tamamlanan sandıklar referandum 2006 il İrtibat görevlilerine iletilecektir.

Oy Sayım İşlemi: Oy kullanma süresi bitimi olan 1 Nisan 2006 akşamına kadar teslim alınan herbir sandık açılarak oy sayımları yapılacak ve tutanaklara işlenecektir.  Oy sayımı, illerdeki referandum irtibat noktasında, 2 Nisan Pazar saat 11.00'de, kamuya açık olarak yerel ve ulusal basın önünde, sayımı yapılmış oy pusulalarının önünde  bir kaç sandığın açılarak oyların sayılması biçiminde yapılacaktır. Bu sandıklardan elde edilen HAYIR ve EVET oyları, eldeki sayım sonuçlarına eklenerek il düzeyindeki toplam sonuç açıklanacaktır.

Sayılan oylar HAYIR ve EVET oyları şeklinde ayrı ayrı poşetlere konacak ve ağızları kapatılacaktır. Oy tespit tutanakları HAYIR ve EVET oylarının sayıları ile toplam kullanılan oy sayısının bulunacağı biçimde düzenlenerek, 2 Nisan Pazar gününden başlamak üzere, en geç 3 Nisan Pazartesi günü saat 13.00'e kadar ulaşacak biçimde, Referandum Merkezi İrtibat Noktası'na bildirilecektir.

 Referandum'un Türkiye geneli sonuçları 4 Nisan Salı günü saat 11.00'de yapılacak basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulacaktır.

REFERANDUM 2006 ÇALIŞMA PROGRAMI VE TAKVİMİ

     Referandum 2006 çalışmaları 13 Mart 2006’da başlayıp 4 Nisan 2006’da bitecek biçimde planlanacaktır.

1. HAFTA : 13-19 Mart 2006 tarihleri arasında

Tema:  Niçin Referandum ? – Halka Sor

        

 • En geç 16 Mart 2006 tarihinde olmak üzere, illerde diğer sendikalar, meslek örgütleri, dernekler, inisiyatifler, siyasi partiler vb. bir araya gelinmesi sağlanacak ve “Referandum2006” kampanya çalışmaları planlanıp örgütlenmeye başlanacaktır.
 • Her il, yerel basın, radyo, televizyonlara gidecek, “niçin referandum” temasını işleyecektir.
 • İllere gönderilecek olan halka yönelik “bildiri” dağıtılacaktır.
 • Afişler gönderilecektir.
 • “Niçin Referandum? – Halka Sor” düşüncesinin topluma maledilmesine dönük her türlü etkinlik yerel özellikler de gözetilerek zenginleştirilecektir.
 • İllerde irtibat noktaları ve görevliler belirlenecek ve Ankara’ya (TTB-DİSK-KESK) iletilecektir.
 • İllere “Referandum Kılavuzu” gönderilecektir.

2. HAFTA : 20-26 Mart 2006 tarihleri arasında

Tema: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nın topluma neler getirdiğinin anlatılması ve “HAYIR” çalışmasının yürütülmesi

 • Yerel basın-radyo-televizyonlar başta olmak üzere tüm toplum kesimleri bu konuda bilgilendirilecek ve Referandum2006’ya katılmaya teşvik edilecektır.
 • Oy pusulaları merkezden hazırlanarak gönderilecektir.
 • Çalışanların ve halkın bilgilendirilmesi için gereken diğer şeyler yapılacaktır.
 • İllerdeki irtibat noktaları sandık dağılımını ve görevlilerini belirleyecek/izinleri verecek; gerekli gördükleri her türlü bildirimde bulunacak diğer hazırlıklarını tamamlayacaklardır.         
 • Oy sayım tutanakları merkezden illere, belli bir formatta ve elektronik olarak yollanacaktır.

3. HAFTA : 27 Mart-1 Nisan 2006 tarihleri arasında

Tema: „Referanduma katıl; oy ver“ ve oy sayım dökümü ile sonuçların açıklanması

 

 • Oy pusulalarının dağıtımı yapılarak, oyların kesintisiz biçimde yaygın olarak kullanılması sağlanacaktır.
 • Sandıkların belirlenen özelliklere uygun olmasına dikkat edilecektir.
 • Oy kullanma işlemi biten sandıklar irtibat noktalarına teslim edilecektir.
 • İl irtibat noktaları teslim aldıkları sandıkların sayımını yapacak, tutanaklarını hazırlayacaktır.
 • 1 Nisan 2006 akşamında oy kullanma işlemi tamamlanarak sandık Referandum2006 il İrtibat görevlilerine teslim edilecektir.
 • 2 Nisan 2006 saat 11.00’de, her ilde yerel basın önünde sembolik olarak bir sandık açılacak, sonuçlar önceden elde edilen sonuçlara eklenerek basına açıklanacaktır.
 • İl genel oy sayısını belirleyen tutanaklar çok hızlı bir biçimde (en geç 3 Nisan saat 13.00’e kadar ulaşacak biçimde) merkeze yollanacaktır.

REFERANDUM MERKEZİ

Referandum İrtibat Noktası

Türk Tabipleri Birliği

GMK Bulvarı Şehit Danış Tunalıgil Sokak

No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe/ Ankara

İrtibat

Tel: (0312) 231 51 73-74

Faks: (0312) 231 19 52

e-posta: [email protected]

web sayfaları : www.ttb.org.tr/referandum2006

                      www.kesk.org.tr

                      www.disk.org.tr