29 Şubat 2020 Adana / Ali Özyurt Edebiyat Matinesi

490/2020
14.02.2020

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Ali Özyurt Edebiyat Matineleri kapsamında 29.02.2020 tarihinde saat 14.00’te Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda “ÖLÜMSÜZLÜĞÜNÜN BEŞİNCİ YILINDA YAŞAR KEMAL ve YAŞAR KEMAL ESERLERİNDE DOĞA” konulu etkinlik gerçekleştirilecektir. Etkinliğe PEN Türkiye Başkanı Zeynep Oral, ressam Ahmet Güneştekin, akademisyen Prof. Dr. Aydın Uğur, edebiyatçı Güven Turan ve Kültür Eski Bakanı Ercan Karakaş katılacaktır. Ayrıca, 01.03.2020 tarihinde de Yaşar Kemal’in doğduğu coğrafyaya bir gezi planlanmaktadır.

Odanızda var ise Kültür Sanat Komisyonu sorumlu yönetim kurulu üyesi veya sizlerin uygun gördüğü bir meslektaşımızı görevlendirerek toplantıya katılımının sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri