TTB-HEAL Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) kursu

2095/2017
05.12.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) tarafından 22-24 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) kursu düzenlenmiştir. Bu kurs ile katılımcıların insan sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere kullanılan Sağlık Etki Değerlendirmesi hakkında bilgi sahibi ve kısa bir SED yapabilecek ölçüde beceri sahibi olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Kursu başarı ile tamamlayan katılımcıların her hangi bir politika, program ya da projenin, belli bir nüfusun sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilebileceği işlem, yöntem ve araçlar bütünü ve bu etkilerin nüfus içerisindeki dağılımı konusunda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

Kurs katılımcıları hekimler, avukatlar, mühendisler ve ilgili diğer kişilerden oluşacaktır. Katılımcılardan en az bir ÇED sürecinde ya da çevresel kirlilik ile ilgili mücadelelerde yer almış olmaları beklenmektedir. Kurs en çok 30 kişi ile sınırlanacaktır.

Kursa katılım ücretsizdir. Kurs mekanı, internet erişimi, grup çalışmaları için gerekli salonlar, bazı yayınlar ve kırtasiye malzemeleri ile kurs boyunca çay/kahve ikramları, öğle yemekleri ve iki akşam yemeği sağlanacaktır. Grup çalışmalarında kullanılmak üzere katılımcıların kişisel bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri beklenmektedir. Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılar/örgütleri tarafından karşılanacaktır. Katılacak kişilerin ekteki formda belirtilen adresteki katılımcı formunu doldurması gerekmektedir.

Kursa katılmak üzere tabip odalarına ayrılan kontenjan 10 kişi ile sınırlıdır. Kursa katılmak isteyen üyelerinizin adları ile iletişim bilgilerini 14 Aralık 2017 tarihine kadar göndermenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri