GYK ve TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi

2883/2019
16.10.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:     (a) 17.09.2019 tarih 2612/2019 sayılı yazımız.

            (b) 08.10.2019 tarih 2800/2019 sayılı yazımız.

İlgi (a) yazımız ile Ankara’da Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı yapılacağı, ilgi (b) sayılı yazımız ile de TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi (Seçimsiz) yapılacağı duyurulmuştur.

GYK, tek gün olarak 23 Kasım 2019 tarihinde aşağıdaki gündemle toplanacak, 24 Kasım 2019 tarihinde ise yine aşağıdaki gündemle TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi (Seçimsiz) yapılacaktır.

Her iki toplantıya en geniş şekilde gerekli katılımın sağlanması beklentimizi yineler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

GENEL YÖNETİM KURULU (GYK)

Gündem :

1. Açılış

2. TTB faaliyetlerinin sunumu

3. Mali durumun değerlendirilmesi

4. 14 Mart etkinlikleri ve öne çıkarılacak talepler

Yer
Kahya Otel:
Yeşilırmak Cad. No.14 Demirtepe/Ankara

Tarih ve saat
23 Kasım 2019 Saat: 09.30

 

TTB OLAĞANÜSTÜ 71. BÜYÜK KONGRESİ

Gündem

1. Açılış ve Saygı Duruşu

2. Kongre Başkanlık Divanının Seçilmesi

3. TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi (Seçimsiz) Gündeminin Okunarak Oya Sunulması

4. TTB Etik Bildirgelerinin Görüşülmesi

5. Kapanış

Yer
Kahya Otel:
Yeşilırmak Cad. No.14 Demirtepe/Ankara

Tarih ve saat
24 Kasım 2019 Saat: 09.30