28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı

1559/2017
26.09.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 05.09.2017 tarih ve 1428/2017 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile duyurduğumuz üzere, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 28 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da “Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı” yapılacaktır.

“Göçmenlerin Sağlık Hakkı”, “Suriyeli Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Türkiye’de Çalışma Koşulları” ve “Kültürlerarası Duyarlılık ve Irkçılık” konularının  çalışma gruplarında ele alınarak bir tutum belgesinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı Çalıştayın programını ekte iletiyoruz.

Çalıştayda Odanız temsilcilerinin aramızda olması çalışmalarımıza güç katacaktır. Odanızdan Çalıştaya katılacak kişilerin isimleri ve iletişim bilgileri ile birlikte yer alacakları çalışma gruplarını 20 Ekim 2017 tarihine kadar bildirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri