TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

1477/2017
08.09. 2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 1 Ekim 2017 Pazar günü Birliğimiz toplantı salonunda yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen tarih, saat ve gündemle gerçekleştirilecek olan kol toplantısına katılacak odanız temsilcisinin isminin en geç  25 Eylül 2017 tarihine kadar yazılı olarak tarafımıza bildirilmesini bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarih  :
01 Ekim 2017 (Pazar)
Yer     :TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No . 2 Kat .4  Maltepe / ANKARA
Saat    :09.30-16.00

Gündem:
1-İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Yürütmesi tarafından  işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanına ilişkin çalışmaların aktarılması ,
2-Tabip odası temsilcilerimizin İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonlarının çalışmalarına ilişkin bilgi aktarımları
3-5.Yılında 6331 sayılı yasa ve OSGB’ler ile ilgili durum değerlendirilmesi,
4-TTB / İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol program hazırlığı.