Türk Tabipleri Birliği 2018-2020 Yönetici Rehberi

703/2018
06.04.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Birliğimizce; Türk Tabipleri Birliği kurullarına seçilen meslektaşlarımıza ait bilgilerin yeraldığı Yönetici Rehberi kitapçığımız 1996 yılından bu yana oluşturulmakta ve tüm tabip odalarımıza gönderilmektedir.

“Türk Tabipleri Birliği 2018-2020 Yönetici Rehberi”ni oluşturmak için hazırlanan formun linki aşağıda yeralmaktadır. Odanızın Seçimli Genel Kurulu bittikten sonra linkte yer alan formun tarafınızdan (Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre delegeleri) en geç 4 Mayıs 2018 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri