21. Pratisyen Hekimlik Kongresi Çağrı

1699/2018
08.08.2018
TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
Türk Tabipleri Birliği çatısı altındaki Pratisyen Hekimler Kolu, Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği’nin birlikte düzenlediği, sağlık hizmet sunumunda görev alan tüm pratisyen hekimleri bir araya getiren 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi 8-11 Kasım 2018 tarihlerinde Hatay’da gerçekleştirilecektir.
Kongrenin afiş ve programının linki ilgili ektedir.
Kongremizin desteklenmesi amacıyla odanız üyesi birinci basamak hekimlerinin katılımının sağlanması yönünde göstereceğiniz işbirliğine şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Ek: 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi Programı
http://www.pratisyen2018.org/