Dr. Fikret Hacıosman Anma Nöbet Eylemi El İlanı

2196/2018
08.10.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 05.10.2018 tarih ve 2184//2018 sayılı yazımız.

İlgi yazıda belirttiğimiz nöbet eyleminde kullanılmak üzere Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Yasası Çıkarılsın! el ilanı ektedir.

Eylem ve etkinliklerimizin sağlıktaki şiddeti azaltmaya katkı sunması dilekleriyle gösterdiğiniz destek için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ek: El İlanı