13 Ekim 2019 NKP Mersin Buluşması

2770/2019
07.10.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bünyesinde birçok meslek odası, sendika ve gönüllü kuruluşun yer aldığı Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Mersin’de “NKP Mersin Buluşması” adı altında bir etkinlik gerçekleştirecektir.

Dünyada ve Türkiye’de nükleer santral ve nükleer silahlara yönelik mücadeleyi arttırmak amacıyla düzenlenecek bu etkinlikte; Mersin-Akkuyu, Sinop-İnceburun ve Kırklareli-İğneda’da kurulması planlanan nükleer santrallar ve nükleer silahlanma yarışına karşı muhalefetin güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Anılan bu buluşmaya katılım sağlayacağınız düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri