TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı adres değişikliği

1737/2018
16.08.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 14.08.2018 tarih ve 1736/2018 sayılı yazımız

Konu: Adres değişikliği

İlgili yazıda, Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısının 15 Eylül 2018 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacağı bildirilmiştir. Toplantının yapılacağı adres ile ilgili yer değişikliği söz konusudur. Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı aynı tarihte Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirilecektir.

Odanızda varsa Pratisyen Hekimler Kolu üyesi yok ise uygun görülecek bir temsilci meslektaşımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 11 Eylül 2018 tarihine kadar iletilmesini bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarih: 15 Eylül 2018 (Cumartesi)
Saat: 10.00 - 12.30 - 13.30 - 15.30
Yer: Ankara Tabip Odası Mithatpaşa Cad. 62/18 Kızılay, ANKARA

Gündem:
- Açılış ve PHK yürütmesinin değerlendirmesi,
- İllerden gelen komisyon ve oda temsilcilerinin değerlendirmeleri,
- 21. Pratisyen Hekimlik Kongresinin değerlendirilmeleri,
- Pratisyen Hekimler Kolu Yürütme Kurulu seçimleri.