Türk Tabipleri Birliği Üyelik İşlemleri Yönergesi

3296/2019
27.11.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Türk Tabipleri Birliği Üyelik İşlemleri Yönergesi hakkında.

Tabip odalarımız tarafından, üyelik ve kayıt işlemlerinde yaşanan bazı sorunlar bildirilerek konuya ilişkin çeşitli sorular yöneltilmektedir.

Üyelik işlemlerinin mevzuata uygun yapılması ve tabip odalarımız arasında uygulama birliği sağlanabilmesi amacıyla Türk Tabipleri Birliği Üyelik İşlemleri Yönergesi hazırlanmıştır. Bu Yönerge, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından alınan 22 Kasım 2019 tarihli karar ile  yürürlüğe girmiştir.

Üyelik işlemlerinin ekte yer alan Yönergeye uygun şekilde yürütülmesinde titizlik gösterileceğine duyduğumuz inançla bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Türk Tabipleri Birliği Üyelik İşlemleri Yönergesi

Üyelik Kayıt ve Bilgi Formu