TTB-SES Ortak Etkinlik: Güvenlik Soruşturması Anayasa Mahkemesi Kararı Eylem

3453/2019
13.12.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA          

İlgi:11.12.2019 tarih ve 3432/2019 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin güvenlik soruşturması gerekçesiyle görevlerine başlatılmayan hekimlerin bir an önce Anayasa Mahkemesi kararı gereği işlerine başlayabilmeleri için bir dizi eylem ve etkinlik kararı aldığı bildirilmiştir.    

17 Aralık 2019 Salı günü Saat 13.00’de güvenlik soruşturması gerekçesiyle işe başlatılmayan hekimlerle birlikte “ivedilikle işlerine başlatılmalarını talep eden” dilekçeler il sağlık müdürlüklerine verilecektir.

Konunun ilgili hekimlerle paylaşılmasını, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile ortak etkinliğimiz olması dolayısıyla,  etkinlik hazırlıklarının ilinizdeki SES Şubeleri ile bağlantıya geçilerek yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri