11 Kasım 2018 tarihinde Torba Yasa Teklifine karşı Ankara’da yapılacak Etkinlik

2537/2018
08.11.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edilen ve TBMMGenel Kurulu’na gönderilecek olan Torba Yasa teklifine karşı mücadelemiz devam etmektedir.

Bu kapsamda 11 Kasım 2018 Pazar günü Saat:13.00’de Ankara Kuğulu Park’ta buluşuyoruz. Konu ile ilgili basın açıklaması ektedir.

Tüm toplumu ve sağlık çalışanlarını mesleğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak, sesimize ses olmak için bu ortak buluşmaya davet ediyoruz.

Bu çağrıyı üyelerinize iletmenizi, mümkün olduğunca fazla meslektaşımızın buluşmaya katılımını sağlamanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKIMIZ İÇİN BULUŞUYORUZ

İşimize, İş Güvencemize, Eğitim ve Çalışma Hakkımıza Karşı Saldırılara Karşı Mücadele Edeceğiz!

OHAL ve KHK rejimi ile binlerce sağlık emekçisi haksız, hukuksuz bir şekilde ihraç edilmiş, yüzlercesinin eğitim hakkı elinden alınmıştır. Ayrıca hangi kriterlerle yapıldığı bilinmeyen güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek de binlercesi işlerine başlatılmamıştır. 

Kamu emekçileri, tüm bu hukuksuzluk ve keyfiyetin giderilmesini, OHAL kaldırıldıktan sonra KHK’lerin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasını ve işlerine geri dönmeyi talep ederken; 30 Ekim 2018 tarihinde AKP milletvekilleri İsmail Tamer, Ahmet Demircan, Mustafa Açıkgöz, Recep Şeker, Hacı Bayram Türkoğlu ve Arife Polat Düzgün tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan; CHP, HDP ve İYİ Parti’li üyelerin tüm itirazlarına ve tepkilerine rağmen, AKP ve MHP’li üyelerin destek verdiği “Torba Yasa” Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi. Söz konusu yasa ile hekimlerin eğitim ve çalışma hakkı tümden engellenmekte, hekimler açlığa mahkûm edilmek istenmektedir.

Kamuoyuna “sağlıkta şiddete karşı” olarak sunulan tasarı, sağlıkta şiddete çözüm önermediği gibi, hukuksuz bir şekilde kamudan atılan, güvenlik soruşturmalarından geçemeyen hekimlerin mesleğini yapma olanağını ortadan kaldırmaktadır. Sağlıkta şiddet tüm hızıyla devam ederken sağlık emek ve meslek örgütlerinin önerdiği sağlıkta şiddet yasasıyla  ilgisi olmayan, gizli saklı hazırlanan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sağlık alanındaki en ağır, en acımasız, hukuk tanımayan  düzenlemelerini içeren bu teklifin TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşması durumunda sorunlar katmerleşecektir.

Şiddeti değil, çalışma hakkını engelleyen bu yasa tasarısının tümüyle geri çekilmesi talebiyle Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak Meclis’te grubu bulunan partilerle görüşmüş ve komisyon aşamasında komisyona katılarak görüşlerimizi paylaşmış, kanun teklifinin  doğuracağı telafisi imkansız mağduriyetleri ilgililerle paylaşmıştık. 

Tüm çabalarımıza rağmen haklarında meslek icrasının yasaklanmasını gerektiren bir suçtan dolayı mahkemeler tarafından verilmiş bir ceza olmayan hekimlerin, hekimlik yapmalarının engellenmesi hukuka ve insan haklarına aykırı bir biçimde sağlık komisyonunda kabul edilmiştir. 

Hekimleri cezalandırmayı esas alan, işsizlik, yoksulluk ve açlıkla tehdit eden, meslek örgütlerini yok sayan bu yaklaşım antidemokratiktir ve kabul edilemez. Bu yasaya karşı TTB ve SES olarak mücadeleye devam edeceğiz. 

Sağlık emekçileri olarak ortak mücadele kararlığımızı bir kez daha göstermek ve bu haksızlığı toplumla paylaşmak  için 11 Kasım 2018 Pazar günü saat 13.00’da Ankara Kuğulu Park’ta buluşuyoruz.

Ülkenin dört bir yanından gelecek olan ihraç olmuş ve güvenlik soruşturması ile işe başlaması engellenmiş tüm hekimler ve sağlık emekçileri mesleklerine ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getireceklerdir.

Tüm toplumu ve sağlık çalışanlarını mesleğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak, sesimize ses olmak için bu ortak buluşmaya davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)