TTB Aile Hekimliği Kolu: Aile Hekimliğinde Anne/Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı

3394/2019
06.12.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ana hedeflerinden olan anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi, en azından azaltılması, bu nedenle bağışıklama öncelikli olmak üzere birçok koruyucu yöntemin aile hekimliği sistemi içinde tartışılmasının toplum sağlığına olumlu katkı sağlayacağı açıktır. Bu amaçla Şanlıurfa Tabip Odası ev sahipliğinde 11-12 Ocak 2020 tarihinde ‘Aile Hekimliğinde anne/bebek ölümleri ve bağışıklama ’adıyla bir çalıştay düzenlenecektir.

Yapılacak çalıştayın amacına ulaşılabilmesi için, anne ve bebek ölümlerinin daha çok görülmesinde rol oynayan, bölgesel eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların arttığı, sağlık hizmetlerinin azaldığı ya da yetersiz planlandığı koşulların dikkate alınmasının önemli olduğu düşüncesiyle bu temelde tartışmaların Şanlıurfa da yapılmasının uygun olacağını düşündük.

Birinci Basamak Sağlık hizmetleri içinde anne ve bebek ölümlerinin değerlendirilmesinin bütünlüklü yapılması, başta bağışıklama olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerin mevcut halinin gözden geçirilmesi, görüş ve önerilerimizin oluşturulması için mümkünse bölgenizden aşağıda belirtilen verilere ulaşıp, ekte sunulan programa ve çalışmaya meslektaşlarımızın katılımının sağlanması için gerekli katkılarınızı bekliyoruz. Çalıştaya katılacak iki tabip odası üyesinin aşağıdaki verileri de temin ederek gelmeleri çalıştayımızı güçlendirecektir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Bölgesel veriler:

·         Çalışma yeri:

·         Nüfus Sayısı:

·         Gezici Sağlık Nüfus Sayısı:

·         Gebe Sayısı:

·         Riskli Gebe Sayısı:

·         Bebek Sayısı:

·         Çocuk Sayısı:

·         Aylık Ortalama Aşı Sayısı:

·         Aylık Ortalama Aşı itiraz Sayısı:

·         2018 yılına ait Bebek Ölüm Sayısı:

·         2018 yılına ait Anne Ölüm Sayısı:

·         İlin Son açıklanan bebek ölüm Hızı:

·         İlin Son açılanan Anne Ölüm Hızı:

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

‘AİLE HEKİMLİĞİNDE ANNE/BEBEK ÖLÜMLERİ VE BAĞIŞIKLAMA’

ÇALIŞTAY  PROGRAMI

11-12 OCAK 2020 ŞANLIURFA

 

11 Ocak 2020 Cumartesi

09.00               Kayıt

O9.30              Açılış Konuşması Tanışma ve Beklentilerin alınması

10.00               Anne bebek ölümleri /Prof.Dr.Mehmet Zencir

11.00-11.15    Ara

11.15-12.00    Aile Hekimliğinde Anne bebek ölümleri ve bağışıklama/Dr.Emrah Kırımlı /Dr.Bulut Ezer

12.00-12.30    Çalıştay gruplarının belirlenmesi

12.30-13.30    Yemek arası

13.30-15.30    Grupların çalışması

15.30-17.30    Çalışma gruplarının sunumları

 

12 Ocak 2020 Pazar

09.00-11.00    Çalışmaların değerlendirilmesi

11.00-11.15    Ara

11.15-12.30    Sonuç bildirgesinin tartışılması 

Yer: Şanlıurfa Tabip Odası

Çalıştay Grupları

1.Anne ölümleri

2.Bebek Ölümleri

3.Bağışıklama