TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

1926/2018
12.09.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 14 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da Türk Tabipleri Birliği’nde yapılacaktır.

Odanızda varsa işçi sağlığı ve işyeri hekimliği komisyonu üyesi yok ise uygun görülecek bir temsilci meslektaşımızın görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 8 Ekim 2018 tarihine kadar iletilmesini bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarih              :14 Ekim 2018 (Pazar)
Saat                :09.30-17.00
Yer                 :TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Gündem:

1-Kol yürütmesinin 2 yıllık sürece ilişkin faaliyet raporunun sunulması,

2-Faaliyet raporunun değerlendirilmesi,

3-İşyeri Hekimlerinin yetkilendirilmelerine ilişkin yargı kararına yönelik (Danıştay Dava Daireleri Kurulunca işyeri Hekimi atanmasında Tabip Odalarının onayının gerektiğine ilişkin karar) nasıl bir yol haritası çizileceğinin belirlenmesi,  

4-Çalışma yaşamında ve Türkiye siyasi ortamındaki gelişmelerin (Başkanlık rejimi, ekonomik kriz vb ışığında) değerlendirilmesi,

5-Odalarımızın yeni dönemde kol/komisyon çalışmalarına ilişkin istek ve önerilerinin tartışılması ve İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı Komisyonu tarafından hazırlanan “ Kol yönergesi” hakkında bilgi aktarımı,

6- Yeni Kol Yürütme Heyetinin belirlenmesi.