TTB 70. Büyük Kongresi Karar Önerileri

1357/2019
08.05.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği 70. Büyük Kongresi (Seçimsiz) 22 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Delegelerimizin karar önergelerinin düzenli olması ve diğer delegelerimizin önceden üzerinde çalışıp gelmelerine imkan verecek biçimde toplanıp iletilebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 66. Büyük Kongre’de uygulamaya geçtiğimiz şekliyle, varsa karar önerilerinizin, ekte sunulan Karar Önerisi Formu doldurularak 31 Mayıs 2019 tarihine kadar [email protected] e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İletilen karar önerileri en kısa sürede tüm delegelerle paylaşılacaktır. 31 Mayıs 2019 tarihinden sonra gönderilen karar önerileri, olağanüstü durumlar dışında 70. Büyük Kongre’ye Merkez Konseyi tarafından sunulmayacaktır.

TTB Büyük Kongre delegelerinize ivedilikle duyurmanızı, karar önerilerinin düzenli biçimde yukarıda belirtilen e-mail adresine ulaştırılması konusunda desteklerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 70. BÜYÜK KONGRESİ
KARAR ÖNERİSİ

Delege(ler) adı soyadı

 

Delegesi olduğu Tabip Odası

 

Önergenin özeti/ana fikri:

 

 

Değiştirilmesi önerilen, önergeyle bağlantılı olan veya önergeyle etkilenebilecek olan TTB politika ve/veya düzenlemeleri

 

 

 

 

Önerinin anahtar kelimeleri

Bu bölüm MK tarafından tamamlanabilir

Önerinin gerekçesi:

 

 

 

 

 

 

 

Öneri:

 

 

 

 

 

Not:Önerinin dayanağı olan belgeler ayrıca eklenebilir.