Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

2422/2018
30.10.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından 30 Ekim 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” içinde yer alan sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik teklif, hekimlerin bu doğrultudaki taleplerini görmezden gelmekte ve şiddeti durduracak bir yenilik getirmemektedir.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini ekte bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Ek için tıklayınız...