26 Ocak 2019 İzmir TTB Edebiyat Matinesi

089/2019
07.01.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Her ay önceden belirlenen bir tabip odasının ev sahipliğinde gerçekleşecek olan, hekimler  ve edebiyatçılar arasında bir köprü kurmayı hedefleyen Türk Tabipleri Birliği Edebiyat Matineleri, Ocak ayında İzmir Tabip Odası ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikle devam ediyor.

“7 Bölge 7 Matine Programı” kapsamında konuk olarak şair Şükrü Erbaş ile söyleşi ve imza günü, 26 Ocak 2019 Cumartesi günü saat İzmir Tabip Odası ‘nda gerçekleşecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Tarih  : 26 Ocak 2019, Cumartesi
Saat    : 14:00
Yer     : İzmir Tabip Odası
            1451 Sok. No:5 35220 Alsancak, Konak (0232) 463 11 33

İletişim için: Dr.Lütfi Çamlı : 532 342 86 91

Not: Etkinlik için TTB Merkez Konseyi tarafından Tabip Odalarına yazılı başvuruda bulunularak, varsa kültür sanat komisyonu başkanları ya da kültür sanattan sorumlu yönetim kurulu üyesi temsilci olarak çağrılır (Etkinliğe katılmak isteyen Tabip Odalarının temsilci belirleme ve bildirme için son tarihi 15.01.2019’dur. Temsilcilerin ulaşım ve konaklama ücretleri bağlı oldukları Tabip Odası tarafından karşılanır.)