31 Mayıs Tütün ile Mücadele Açıklama

1085/2018
29.05.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

İnsan ve toplum sağlığı açısından TÜTÜN ile MÜCADELENİN öneminin farkındayız. Gücümüzü artırmak için toplumun kendisini, mücadelenin diğer bileşenlerini birlikte olmaya davet ediyoruz.

Ekte size ilettiğimiz metne tabip odanızın ismini de eklemek için olurunuzu almak istiyoruz. Uygun görürseniz [email protected] adresine lütfen 30.05.2018 Çarşamba gününe kadar bilgi veriniz. Hazırlanan metnin 31 Mayıs 2018’de basında yer alması için Basın Açıklaması olarak kamuoyu ile paylaşımı yapılacaktır. Aynı gün metne tabip odanız web sayfasında yer verilmesi ve üyelerinizle paylaşılması son derece değerli olacaktır.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Ek için tıklayınız...