5 Kasım ’Şiddeti Değil Çalışma Hakkını Engelleyen Yasayı Kabul Etmeyeceğiz’ Nöbeti

2480/2018 
2 Kasım 2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Karaman Milletvekili Recep Şeker, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi” komisyonda bulunan AKP ve MHP’li milletvekillerince kabul edilmiş ve 5 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 12.00’de 44 maddeden oluşan yasa teklifinin görüşmelerinin başlamasına karar verilmiştir.

Sağlıkta şiddete karşı geliştirilen yasa tasarısı olarak kamuoyuna sunulan tasarı, sağlıkta şiddete çözüm önermediği gibi, hukuksuz bir şekilde kamudan atılan, güvenlik soruşturmalarından geçemeyen binlerce hekimin mesleğini yapma olanağını ortadan kaldırmaktadır. Yanı sıra, hekimlerin mesleklerinin ve özlük haklarının temel savunucusu Türk Tabipleri Birliği’nin ve tabip odalarının yetkilerini kısıtlamayı hedeflemektedir.

Bu tasarının yasalaşması durumunda, binlerce hekimin mesleklerini yapmaktan alıkoyulmasından başka, şu anda mesleğini yapan hekimler ile gelecekte mezun olacak çok sayıda hekim için de aynı tehlike doğacaktır.

Türk Tabipleri Birliği olarak vicdandan, insaniyetten yoksun, düşmanca ve öç alma duygusuyla hazırlanan böyle bir yasa tasarısını kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu çerçevede Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak 5 Kasım Pazartesi günü yasa tasarısının görüşülmeye başlanacağı saat 12.00 itibarıyla TBMM önünde  “Şiddeti Değil Çalışma Hakkını Engelleyen Yasayı Kabul Etmeyeceğiz” nöbetine başlayacağımızı belirtir, aynı saatlerde tüm tabip odalarının önünde benzer taleple nöbet tutulmasını talep eder, süreci Ankara’da takip etmek isteyen meslektaşlarımızı da aileleri ile birlikte Türk Tabipleri Birliği önündeki nöbette buluşmaya davet eder, başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri