Yıpranma Payı

2032/2018
21.09.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği ve sağlık çalışanlarının uzun zamandan bu yana fiili hizmet zammı için harcadığı yoğun çabalar sonuç vermiş ve TBMM Genel Kurulu’nda 25.07.2018 tarihinde kabul edilerek yasalaşan Torba Yasa ile sağlık çalışanlarına 60 günlük bir fiili hizmet zammı verilmiştir. Ancak bu taleplerimizi karşılamaktan çok uzaktır. Yasanın iyileştirilmesi ve geçmişe yönelik olarak uygulanması için sağlık emek ve meslek örgütleri ile bir imza kampanyası düzenlemiş bulunuyoruz.

Bu doğrultuda sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte oluşturulan programa göre; 

-20 Eylül – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında tüm işyerlerinde sağlık emek ve meslek örgütleri olarak ortak imza toplanması ve

-31 Ekim 2018’de toplanılan imzaların basın açıklamaları ile genel merkezlere gönderilmesi planlanmıştır.

Konuyla ilgili ilinizde yer alan sağlık emek ve meslek birlikleri temsilcileri ile gerçekleştireceğiniz etkinliklerin TTB web sayfasında duyurulması için, etkinlik haberlerini, çekilen fotoğraflarla birlikte [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Tüm tabip odalarına bu konuda gösterecekleri çaba için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz

TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri