TTB Edebiyat Matinesi (Diyarbakır)

2991/2019
31.10.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA          

Hekimler ve edebiyatçılar arasında bir köprü kurmayı hedefleyen Türk Tabipleri Birliği Edebiyat Matineleri, Kasım ayında Diyarbakır Tabip Odası ev sahipliğinde devam ediyor.

“Bir Edebiyat Dili Olarak Kürtçe ve Mehmet Uzun” temasının işleneceği matine programı aşağıdadır.  

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Tarih  : 16 Kasım 2019 Cumartesi
Saat    : 14:00
Yer     : Diyarbakır Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu
İletişim: 0-530-3201528, 0-412-2246431

Konaklama:
Demir Otel: 0-412-2288800
Miroğlu Otel:0-412-2296000

Bir Edebiyat Dili Olarak Kürtçe ve Mehmet Uzun
Kolaylaştırıcı

Veysi Ülgen

Konuşmacılar
Selim Temo (Çevirmen, Yazar)
Roza Metina (Şair, Yazar)
Adem Avcıkıran