“Sağlıkta Şiddet Yasası” materyalleri

2191/2018
08.10.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 05.10.2018 tarih ve 2184//2018 sayılı yazımız.

İlgi yazıda belirttiğimiz eylem ve etkinliklerde kullanımak üzere hazırlanan “Sağlıkta Şiddet Yasası” materyallerine https://www.ttb.org.tr/eylem/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Eylem ve etkinliklerimizin sağlıktaki şiddeti azaltmaya katkı sunması dilekleriyle gösterdiğiniz destek için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri