ÖNEMLİ Tabip Odaları Başkanlar Toplantısı

1348/2019
08.05.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" açıklaması ile başlatılan soruşturma ve yargılama süreci 3 Mayıs 2019 günü Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezalarla yeni bir döneme girmiştir.

TTB Hukuk Bürosu üst mahkemeye itiraza yönelik hazırlıklarına başlamakla birlikte, bu yargılamanın ana hedefi olan TTB ve tabip odalarının geleceği üzerine bir ortak değerlendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Bu nedenle tabip odası başkanlarımızı acil ve eksiksiz olarak 14 Mayıs 2019 Salı günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek "Tabip Odaları Başkanlar Toplantısı"na davet ediyoruz. 

Aynı gün oda başkanlarımızla saat 13.00'de Adalet Bakanlığı ziyaret edilecek ve konuya yönelik bir açıklama gerçekleştirilecektir.

Gerekli desteği vereceğiniz düşüncesiyle bilginize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarih  :
14 Mayıs 2019
Saat    : 10.00
Yer     : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA