Bilirkişilik Temel Eğitimleri

1797/2017
30.10.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği tarafından süreklilik içinde yürütülecek olan Bilirkişilik Temel Eğitimlerinin ilki 9-12 Kasım 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Hekimlerin ve sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının başvurularının kabul edileceği, Tıpta Uzmanlık Dernekleri ve Tabip Odaları ile işbirliği içinde yürütülecek eğitimlerde başlangıç grupları için hekimlere öncelik verilecek. Eğitimler ilerleyen dönemde farklı illerde çok merkezli olarak yapılacak.

Kurs ile bilgili aşağıda verilen bağlantı üzerinden erişilebilir. Konunun önemi nedeniyle üyelerinize duyurulması ve odanız web sayfalarınızda kursla ilgili bilgi verilip TTB sayfasına bağlantı verilmesi için göstereceğiniz işbirliğine teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Ayrıntılı bilgi…