Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi

1949/2018
13.09.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ülkemizdeki her kişiyi ve kurumu doğrudan ilgilendiren ancak toplumda farkındalığı öneminin çok gerisinde kalan kişisel sağlık verileri konusuna önceki kongrelerimizde olduğu gibi Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresinde de dikkat çekmek istiyoruz.

Kişisel sağlık verileri kongrede hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdelenecek ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve korunmasının yolları değerlendirilecektir.

Kurumumuzun da içerisinde yer aldığı Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu tarafından düzenlenen kongremizi kurumsal olanaklarınız ölçüsünce desteklemenizi, üyelerinize duyurulmasını, katkı ve katılım sağlamanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

EK:  Kongre Programı

http://www.kisiselsaglikverileri.org/kongre/2018/