11 Mart Hekimler Buluşuyor

402/2018
21.02.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

13 Ocak 2017 tarihli Genel Yönetim Kurulu toplantısında son şekli verilen ve 16 Şubat 2018 tarihinde açıkladığımız 14 Mart Programımızda yer alan bir etkinliği sizlere duyurmak istiyoruz.

11 Mart 2018 tarihinde Ankara’da, İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Konferans Salonunda Hekim Buluşması gerçekleştireceğiz. Bu buluşmada ülkemizin dört bir yanından gelecek olan, kamu sağlık hizmetlerinde, tıp fakültelerinde, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde, acil servislerde, özel hastanelerde, muayenehanelerde, işyerlerinde, OSGB'lerde her düzeyde sağlık hizmeti üreten meslektaşlarımızla mesleğimizi, değerlerimizi ve 14 Mart taleplerimizi ele alacağız. Yeni mezunlardan emekli olanlara tüm hekimlerin katılmasını arzuladığımız buluşmaya odanızdan geniş bir katılım sağlamanızın, taleplerimizin karşılanmasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.              

Etkinliğimize katılım konusunda gerekli çalışmaların tarafınızca yapılmasını ve katılacak olan kişi bilgilerini (adı, soyadı, ileşitim) 5 Mart 2018 tarihine kadar bildirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri