Sağlıkta Mobbing-Mobbingde Sağlık Sempozyumu

2287/2018
15.10.2018

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ülkemizde sağlık hizmetinde çalışma koşullarının giderek ağırlaştığı, emekten yana örgütlenmelerin yok edildiği ya da iktidar denetimine geçtiği, yeni örgütlenmelere izin verilmediği bir dönemde sağlık çalışanları sistematik olarak yalnızlaştırılmıştır.

Bu örgütsüzleştirme ve yalnızlaştırmanın yanısıra sağlık çalışanlarına farklı kesimlerce ya da kişilerce uygulanan mobbing ise hızla artmakta, yaygınlaşmaktadır.

Mobbing uygulamaları artarken ne yazık ki sistem bu uygulamalara seyirci kalmakta, doğrudan olmasa da desteklemekte, yaygınlaşmasına ve sürmesine göz yummakta hatta bazen ödüllendirmektedir.

Bu nedenle Kurumumuzun da içinde yer aldığı Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından tüm sağlık çalışanlarının yaşadığı bu olumsuzlukları ortaya koymak ve çözüm üretmek adına 17 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek "SAĞLIKTA MOBBİNG - MOBBİNGTE SAĞLIK" sempozyumuna katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

EK: Sempozyum Programı

http://www.saglikcalisanisagligi.org/site_icerik_2016/haberler/eyl%C3%BCl2018/mobbing_prg.pdf