23-24 Kasım 2019 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı

2612/2019
17.09.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

23-24 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantının yapılacağı yer ve programı daha sonra sizlerle paylaşılacaktır.

GYK’da görüşülmek üzere odanızın 14 Mart etkinliklerine ilişkin önerilerinin en geç 17 Ekim 2019 tarihine kadar Birliğimize iletilmesini ve GYK toplantısına geniş bir katılım sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri