Anayasa Mahkemesi Kararı Güvenlik Soruşturmaları Dava Dilekçeleri

3403/2019
09.12.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

657 Sayılı Kanunun 48/1/A maddesinde bulunan “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması” hükmü Anayasa Mahkemesi’nin 24.7.2019 tarihli kararı ile Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve karar 20.11.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi bu kararın gereğinin yapılması için Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e yazılı başvuruda bulunmuş, güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek görevlerine başlatılmayan hekimlerin görevlerine başlatılmasını, özlük ve mali haklarının iade edilmesini ilgili kurumlardan talep etmiştir.

Ayrıca hak kayıplarını ivedi olarak sonlandırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı, YÖK ve idare mahkemelerine yönelik olarak bireysel başvuru dilekçelerini hazırlamıştır. Hazırlanan dilekçeler size iletildiği gibi aynı zamanda Web sayfamıza da konulmuştur.

Konuya yönelik örgütümüzün girişimlerinin hekimlerle paylaşılması, ayrıca bölgenizde yer alan “güvenlik soruşturması nedeniyle” görevlerine başlatılmayan hekimlere ilgili belgelerin iletilmesi önemlidir.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ekler için tıklayınız…