Güvenlik Soruşturması Anayasa Mahkemesi Kararı Eylem ve Etkinlik

3432/2019
11.12.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

657 Sayılı Kanun’un 48/1/A maddesinde bulunan “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması” hükmü Anayasa Mahkemesi’nin 24.7.2019 tarihli kararı ile Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve karar 20.11.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi güvenlik soruşturması gerekçesiyle görevlerine başlatılmayan hekimlerin bir an önce Anayasa Mahkemesi kararı gereği işlerine başlayabilmeleri için bir dizi eylem ve etkinlik kararı almıştır.

Bu çerçevede 17 Aralık 2019 Salı günü Saat 13.00’de güvenlik soruşturması gerekçesiyle işe başlatılmayan hekimlerle birlikte “ivedilikle işlerine başlatılmalarını talep eden” dilekçeler il sağlık müdürlüklerine verilecektir.

Konunun ilgili hekimlerle paylaşılmasını dileriz.  

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri